ยินดีต้อนรับ//ติดต่อแอดมิน โทร.0923730055เว็บบอร์ดเผยแพร่ข่าวสาร-พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป

กระทู้ล่าสุด  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 
 ภ.6, ภ.5, ภ.4, สตม. 3 police2015 1718 police2015  เมื่อวันที่ 24/05/2015 เวลา 16:29 น.
 บช.ก./ภ.2/ภ.9/ 0 police2015 1027 police2015  เมื่อวันที่ 23/05/2015 เวลา 06:26 น.
 กำชับการปฏิบัติในการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ 0 police2015 617 police2015  เมื่อวันที่ 22/05/2015 เวลา 12:43 น.
 รวมคำสั่งแต่งตั้ง บช.น., ภ.8, ภ.7,ภ.3, บช.ศ. 3 police2015 3627 police2015  เมื่อวันที่ 22/05/2015 เวลา 09:37 น.
 รวมคำสั่งแต่งตั้ง รอง สว.-ผบ.หมู่ 57 (ภ.1,ส,สพฐ.สนง.ผบ.ตร. 4 police2015 4340 police2015  เมื่อวันที่ 21/05/2015 เวลา 16:07 น.
 เตรียมตัว..หลักเกณฑ์ใหม่สำหรับผู้สนใจย้ายไป สตม. 0 police2015 843 police2015  เมื่อวันที่ 21/05/2015 เวลา 09:33 น.
 ประกาศรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ(ข่าวเก่า) 1 julaluk 2424 julaluk  เมื่อวันที่ 02/11/2014 เวลา 07:26 น.
กระทู้ 7 | กระทู้และตอบ 18 | เข้าชม 14596 | ตอบ 11 | สมาชิก  144
ขอบคุณสมาชิกVIPทุกท่าน>>>หากพบข้อบกพร่องหรือขัดข้องในการใใช้งาน กรุณาแจ้งให้ทราบที่เบอร์ 092 -3730055


โปรดศึกษาขั้นตอนการใช้งานแบบทดสอบออนไลน์

ยังไม่มีข้อมูล

ทดสอบออนไลน์::ฝึกฝนทักษะ ราคาประหยัด
แนะนำสถาบันติวคุณภาพ


เว็บไซต์ข่าวสารการสอบฯและอื่นๆ
ข่าวรับสมัครงาน


แนะนำเว็บไซต์/สังคมคนเลี้่ยงนก
ข่าวรับสมัครงาน


ข่าวสารจาก นสพ.

มุมหนังสือพิมพ์
สนับสนุนข่าวโดย นสพ.ดอทคอม

เข้าระบบ/ทำแบบทดสอบที่นี่
 
รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

 
รายวิชาแบบทดสอบออนไลน์
 

แบบทดสอบออนไลน์

ภาษาไทย ชุดที่ 1  
ภาษาไทย ชุดที่ 2 
ภาษาไทย ชุดที่ 3 
ภาษาไทย ชุดที่ 4 
ภาษาไทย ชุดที่ 5 
............................
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 1 
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 2 
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 3
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 4
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 5

.....................................
พรฎ.กิจการบ้านเมืองที่ดี-1
พรฎ.กิจการบ้านเมืองที่ดี-2 
พรฎ.กิจการบ้านเมืองที่ดี-3 
พรฏ.กิจการบ้านเมืองที่ดี-4    
พรฏ.กิจการบ้านเมืองที่ดี-5

........................................

ระเบียบฯงานสารบรรณ-1
ระเบียบฯงานสารบรรณ-2
ระเบียบฯงานสารบรรณ-3
 
ระเบียบฯงานสารบรรณ-4 
ระเบียบฯงานสารบรรณ-5

.........................................
กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง -1
 
กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง -2
 
กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง -3
กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง-4

..........................................
ระเบียบฯรักษาความลับ-1 
ระเบียบฯรักษาความลับ-2 
ระเบียบฯรักษาความลับ-3 
ระเบียบฯรักษาความลับ-4
..........................................

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550-1 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550-2 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550-3
..........................................
ประมวลกฎหมายอาญา-1
ประมวลกฎหมายอาญา-2 
ประมวลกฏหมายอาญา-3
ประมวลกฎหมายอาญา-4

............................................
ป.วิธีพิจารณาความอาญา-1 
ป.วิธีพิจารณาความอาญา-2
ป.วิธีพิจารณาความอาญา-3 
ป.วิธีพิจารณาความอาญา-4
............................................
กฎหมายลักษณะพยาน-1
กฎหมายลักษณะพยาน-2 
กฎหมายลักษณะพยาน-3 
กฏหมายลักษณะพยาน-4
...........................................
พรบ.ฯทางปกครอง1 
พรบ.ฯทางปกครอง2 
พรบ.ฯทางปกครอง3 
..................................
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม-1 
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม-2 
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม-3 
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม-4 
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม-5  
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม-6
.............................
ความรู้ความสามารถทั่วไป1    
ความรู้ความสามารถทั่วไป2 
ความรู้ความสามารถทั่วไป3 
ความรู้ความสามารถทั่วไป4  
ความรู้ความสามารถทั่วไป5 
...........................
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-1 
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-2 
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-3 
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-4 
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-5 
............................
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ-1 
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ-2 
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ-3 
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ-4
เทคโนโนยีสารสนเทศฯ-5

.........................
ภาษาอังกฤษ-1

ภาษาอังกฤษ-2
 
ภาษาอังกฤษ-3 
ภาษาอังกฤษ-4 
ภาษาอังกฤษ-5 
..................
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น-1 
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น-2 
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น-3 
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น-4

 
About Immigration
 

Admin::0923730055
 
Learn English Online
 
 
ดาวน์โหลดตัวบท/วิชาการ
    กฎหมายลักษณะพยาน (สาระน่ารู้)
  พรฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  พรบ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553
  พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  ประมวลกฎหมายอาญา
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ พ.ศ.2551
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
 
รวมลิงค์ส่วนราชการ
 

 
พยากรณ์อากาศ
   
Tools/ PhP-Nuke
  · สร้างโมดูล
· สร้างเมนู
· แปลง HTML เป็น PHP
· แปลง HTML เป็น ASP
· แปลง HTML เป็น JSP
· แปลง HTML เป็น Perl
· แปลง HTML เป็น Javascript
· แปลง HTML เป็น SWS
· แก้ไข HTML ออนไลน์
· สร้าง Meta Tag
· สร้าง Popup
· สร้าง Scrollbar
· รหัสสี (Hex colors)
· แสดงตัวอย่าง
· เข้ารหัส Source
· เข้ารหัส HTML
· เข้ารหัส URL
· เข้ารหัส Email
· เข้ารหัส Rot-13