ยินดีต้อนรับ//ติดต่อแอดมิน โทร.0923730055ขั้นตอนใช้งานแบบทดสอบออนไลน์


พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

  

  

English for Immigration


Admin::0923730055

พรฎ.ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

  

  

  

แนะนำเว็บไซต์/สังคมคนเลี้่ยงนก
ข่าวรับสมัครงาน


ข่าวรับสมัครงาน


สมัครสมาชิกคลิกที่นี่
 
 
เข้าระบบ/ทำแบบทดสอบที่นี่
 
รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

 
แบบทดสอบออนไลน์
 
ระเบียบฯงานสารบรรณ-1
( คำถามมี 99 ข้อ)
ระเบียบฯงานสารบรรณ-2
( คำถามมี 99 ข้อ)
ระเบียบฯงานสารบรรณ-3
( คำถามมี 100 ข้อ)
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นชุดที่ 2
( คำถามมี 100 ข้อ)
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นชุดที่ 1
( คำถามมี 100 ข้อ)
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 1
( คำถามมี 99 ข้อ)
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 2
( คำถามมี 93 ข้อ)
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 3
( คำถามมี 65 ข้อ)
กฎ ก.ตร. ชุดที่ 1
( คำถามมี 104 ข้อ)
กฎ ก.ตร. ชุดที่ 2
( คำถามมี 80 ข้อ)
พรฎ.ฯกิจการบ้านเมืองที่ดี-1
( คำถามมี 100 ข้อ)
พรฎ.ฯกิจการบ้านเมืองที่ดี-2
( คำถามมี 100 ข้อ)
ระเบียบฯการรักษาความลับ-2
( คำถามมี 75 ข้อ)
ระเบียบฯ การรักษาความลับ-1
( คำถามมี 75 ข้อ)
ประมวลกฎหมายอาญา - 3
( คำถามมี 101 ข้อ)
วิธีพิจารณาความอาญา 2
( คำถามมี 100 ข้อ)
ภาษาไทย ชุดที่ 1
( คำถามมี 100 ข้อ)
ภาษาไทย ชุดที่ 2
( คำถามมี 116 ข้อ)
ความรู้ความสามารถทั่วไป-1
( คำถามมี 55 ข้อ)
ความรู้ความสามารถทั่วไป-2
( คำถามมี 32 ข้อ)
ประมวลกฎหมายอาญา - 1
( คำถามมี 100 ข้อ)
ประมวลกฎหมายอาญา - 2
( คำถามมี 100 ข้อ)
วิธีพิจารณาความอาญา 3
( คำถามมี 103 ข้อ)
วิธีพิจารณาความอาญา 1
( คำถามมี 101 ข้อ)
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นชุดที่ 3
( คำถามมี 100 ข้อ)
ภาษาไทย ชุดที่ 3
( คำถามมี 100 ข้อ)
พรฎ.ฯกิจการบ้านเมืองที่ดี-3
( คำถามมี 100 ข้อ)
ความรู้ความสามารถทั่วไป-3
( คำถามมี 30 ข้อ)
กฎหมายลักษณะพยาน-1
( คำถามมี 100 ข้อ)
กฎหมายลักษณะพยาน-2
( คำถามมี 100 ข้อ)
กฏหมายลักษณะพยาน-3
( คำถามมี 100 ข้อ)
กฎ ก.ตร. ชุดที่ 3
( คำถามมี 80 ข้อ)
ระเบียบฯการรักษาความลับ-3
( คำถามมี 60 ข้อ)
พรบ.ฯทางปกครอง-1
( คำถามมี 65 ข้อ)
พรบ.ฯทางปกครอง-2
( คำถามมี 51 ข้อ)
พรบ.ฯ ทางปกครอง-3
( คำถามมี 50 ข้อ)
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม ชุดที่ 1
( คำถามมี 91 ข้อ)
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม ชุดที่ 2
( คำถามมี 97 ข้อ)
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม ชุดที่ 3
( คำถามมี 100 ข้อ)
ความรู้ความสามารถทั่วไป-4
( คำถามมี 49 ข้อ)
ความรู้ความสามารถทั่วไป-5
( คำถามมี 62 ข้อ)
ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
( คำถามมี 96 ข้อ)
ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
( คำถามมี 100 ข้อ)
ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
( คำถามมี 100 ข้อ)
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 4
( คำถามมี 56 ข้อ)
ระเบียบฯงานสารบรรณ-5
( คำถามมี 49 ข้อ)
เทคโนโลยีสารสนเทศ-4
( คำถามมี 101 ข้อ)
ภาษาไทย
( คำถามมี 130 ข้อ)
ภาษาอังกฤษ
( คำถามมี 125 ข้อ)
สังคม-1
( คำถามมี 125 ข้อ)
ภาษาไทย-2
( คำถามมี 100 ข้อ)
สังคม-2
( คำถามมี 122 ข้อ)
ภาษาอังกฤษ-2
( คำถามมี 101 ข้อ)
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-1
( คำถามมี 100 ข้อ)
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-2
( คำถามมี 105 ข้อ)
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม ชุดที่ 4
( คำถามมี 70 ข้อ)
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
( คำถามมี 100 ข้อ)
เทคโนโลยี่สารสนเทศเบื้องต้น-2
( คำถามมี 100 ข้อ)
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น-3
( คำถามมี 100 ข้อ)
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-3
( คำถามมี 100 ข้อ)
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-4
( คำถามมี 100 ข้อ)
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-5
( คำถามมี 103 ข้อ)
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นชุดที่ 4
( คำถามมี 100 ข้อ)
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ-5
( คำถามมี 30 ข้อ)
ระเบียบฯงานสารบรรณ-4
( คำถามมี 100 ข้อ)
กฏหมายลักษณะพยาน-4
( คำถามมี 30 ข้อ)
กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา-4
( คำถามมี 25 ข้อ)
ประมวลกฎหมายอาญา-4
( คำถามมี 100 ข้อ)
พรฏ.ฯกิจการบ้านเมืองที่ดี-4
( คำถามมี 100 ข้อ)
พรฏ.ฯกิจการบ้านเมืองที่ดี-5
( คำถามมี 82 ข้อ)
ประมวลกฎหมายอาญา-5
( คำถามมี 34 ข้อ)
ระเบียบฯรักษาความลับ-4
( คำถามมี 50 ข้อ)
ความรู้พื้นฐานระเบียบพัสดุ-2
( คำถามมี 50 ข้อ)
กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง-4
( คำถามมี 80 ข้อ)
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 5
( คำถามมี 84 ข้อ)
ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ-1
( คำถามมี 45 ข้อ)
ความรู้พื้นฐานงานฝ่ายอำนวยการ
( คำถามมี 60 ข้อ)
ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ-2
( คำถามมี 62 ข้อ)
ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ-3
( คำถามมี 45 ข้อ)
ความรู้พื้นฐานระเบียบพัสดุ-1
( คำถามมี 70 ข้อ)
ความรู้พื้นฐานระเบียบงานการเงิน-1
( คำถามมี 50 ข้อ)
ความรู้พื้นฐานระเบียบงานการเงิน-2
( คำถามมี 35 ข้อ)